Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor?

Puur Avontuur is een avontuurlijke buitenschoolse opvang, waar veel aandacht is voor groen en natuur. Groen in de betekenis van naar buiten gaan, de seizoenen beleven in de natuur en in de dierenwereld. Het bos in, de lanen in, de paden op en groen als bedoeld in verantwoorde voeding voor kinderen. We doen dat vanuit onze passie voor het opgroeiende kind en de zorg voor de aarde en haar natuur.

Montessori

In onze kijk op kinderen zijn wij geïnspireerd door de pedagogiek van Maria Montessori. Zij streefde ernaar om de zelfwerkzaamheid van het kind te stimuleren door het ruimte te bieden om zelf te doen en zelf te ontdekken.
De omgeving is goed “voorbereid” en nodigt uit om zelf aan de slag te gaan. Het speelgoed en de materialen zijn compleet, niet kapot, ordelijk en overzichtelijk opgesteld en fijn om vast te pakken.
Alles is overzichtelijk, herkenbaar en heeft een vaste plek.
De kinderen worden betrokken bij het verzorgen van de eigen omgeving. Zo raken zij verbonden met hun omgeving en maken zij er zelf deel van uit.
Deze structuur geeft het kind gelegenheid om zich veilig te voelen en vanuit een positief referentiekader verder op ontdekkingstocht te gaan.
Begeleiders van Puur Avontuur laten zich veelal in keuze voor een activiteit leiden door de ervaringen en belevenissen van de kinderen zelf.

Vrijheid en zelfstandigheid

Van belang voor het kind is dat de gegeven vrijheid leidt tot het in toenemende mate zelfstandig worden. Zelfstandig in het zich kunnen oriënteren in de wereld, zelfstandig in het maken van keuzes en in het kunnen nemen van beslissingen
Deze vrijheid geeft het kind de mogelijkheid het eigen ontwikkelingstempo te bepalen en geeft de begeleider de mogelijkheid, via observatie, met haar/zijn lesjes aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Bij Puur Avontuur worden kinderen begeleid naar meer zelfstandigheid. Daarom spreken we over begeleiders en niet over leiders.
Er wordt goed gekeken en geluisterd naar de kinderen. Wat kunnen ze al zelf, waarin mogen we ze uitdagen en wat willen ze graag leren. We nodigen ze uit om te vertellen wat ze nodig hebben om voor elkaar te krijgen wat ze willen. Ze worden uitgedaagd om zelf of samen met anderen tot oplossingen te komen.
Kinderen mogen ook ‘nee’ zeggen, ze hoeven niet altijd samen te spelen. Ze mogen er ook voor kiezen om alleen te spelen. Dat geeft ruimte om met een veilig gevoel zichzelf te zijn.
De begeleiders geven de kinderen uiteraard wel de grenzen aan waarbinnen ze zich mogen bewegen. Het geeft ze veiligheid en houvast om vandaar uit nieuwe en spannende dingen te mogen ontdekken.

Natuur

Het in de natuur zijn geeft kinderen meer dan een gezonde blos op de wangen.
Natuur is rustgevend, ontspannend en verhoogt kennis en creativiteit. Eigenschappen die erg belangrijk zijn in een wereld vol schermpjes, stress en toegenomen maatschappelijke druk.
In de natuur wordt elk kind op zijn eigen niveau aangesproken en uitgedaagd, geen één kind is gelijk aan een ander kind en dat komt in de natuur zo mooi naar voren.
We zijn ons er van bewust van dat elk kind verschilt in ervaring, in tempo, in uithoudingsvermogen, in aanleg, in karakter. Kinderen krijgen in de natuur meer zelfvertrouwen in het oplossen van problemen, motorisch kunnen ze veel oefenen, ze kunnen zichzelf langer vermaken en zijn creatiever en fantasierijker.

Kinderen worden gestimuleerd om zelf tot een keuze te komen. We helpen ze hiermee door de keuzemogelijkheden te verkleinen door beperkingen in de hoeveelheid materiaal aan te brengen. Op deze manier leert een kind bovendien te wachten op zijn beurt wanneer een ander kind aan het werk is.

Voeding

Wij vinden het belangrijk dat het eten bij Puur Avontuur echt is. Geen toevoegingen maar pure smaken, vers en met bezieling bereid. Met respect voor de omgeving en echt lekker!
Voedzame voeding is belangrijk, Puur Avontuur verzorgt een deel van het eten en drinken tijdens de BSO. De voeding is zoveel mogelijk van biologische afkomst. De kinderen krijgen fruit en groente te eten, naast de eigen meegebrachte boterhammen en om te drinken, kruidenthee, water of een biologische vruchtensap.
We vragen ouders om traktaties zo gezond mogelijk te houden