Informatie

Locatie

IMG_4564We halen na schooltijd de kinderen op met de Puur Avontuur camper. Hierdoor kunnen we meteen na school de natuur in en buitenzijn. De camper heeft een ruime hoek om samen te eten, een keuken en een eigen toilet met wastafel. We zullen zoveel mogelijk buiten picknicken na school en buiten zijn, maar met erg warm, koud of regen- weer kunnen we naar binnen bij Stadsboerderij Presikhaaf. Daarnaast is de kinderboerderij van Stadsboerderij Presikhaaf ook een mooie buitenplek om te vertoeven!

IMG_4651Daarnaast zijn we in verband met de door ons en uw kind gewenste variatie qua activiteiten ook welkom bij Kweekland en De Molenplaats in het Sonsbeekpark.

De dag sluiten we af bij het speeltuintje voor de Noord groep aan de Bouricciusstraat, voor de Zuid groep bij de Zwanenbloemlaan, hier ontmoeten we de ouders en kunnen we vertellen over de bso- middag. De kinderen kunnen vanaf 17.15uur op die vaste plek opgehaald worden door hun ouders. Dit is ook de plek waar kinderen in de schoolvakanties naar Puur Avontuur gebracht kunnen worden.

Openingstijden

Tijdens de reguliere schoolweken zijn we open na schooltijd tot 18.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag zijn we gesloten.

Vakantie en sluitingsdagen

Tijdens de schoolvakantieweken zijn we open van 8.15 uur tot 18.15 uur met uitzondering van de twee middelste weken van de zomervakantie, dan gaat Puur Avontuur zelf op avontuur! Tijdens de vakantie hebben we een zomervakantie activiteitenprogramma.
Het is tijdens vakanties alleen mogelijk om hele dagen buitenschoolse opvang af te nemen.
Puur Avontuur is gesloten tijdens nationale feestdagen en twee jaarlijkse Puur Avontuur-sluitingsdagen deze worden later in het jaar nog doorgegeven.
Op pakjesavond 5 december, kerstavond 24 december en oudejaarsdag 31 december zijn wij om 16.30 uur gesloten.

Puur Avontuur haalt kinderen op van de Parcivalschool Arnhem Noord en Zuid.

Tijdens de studiedagen van de scholen zijn we, mits drie kinderen zich aanmelden, open voor opvang tijdens deze dag. Voor de studiedagen van de scholen, zie de jaarkalender van de school.

Extra dagen en ruildagen

Je kunt op verzoek extra dagen buiten de vaste contractdagen afnemen. Dit kan alleen als hiermee de leidster/kind-ratio niet in het geding komt.
Op verzoek kun je opvangdagen kosteloos ruilen, zo ook na ziektedagen van je kind. Dit is alleen mogelijk indien de planning (kind-leidster ratio)dit toelaat. Afwezigheid wegens vakantie of anderszins kunnen ouders niet ruilen. Voor meer informatie raadpleeg ons ruilbeleid in het informatieboekje.

Wat kost Puur Avontuur?

Puur Avontuur rekent voor 2023 een uurtarief van €8,85 per uur.
Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de kostenverhoging in de branche. Hierover worden ouders/verzorgers minimaal één maand van te voren geïnformeerd. Opvang vindt plaats op vaste dagen in de week, afname is minimaal één dag per week en is inclusief 10 weken school-vakantie en studiedagen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, per 1e van de maand. Verder hanteren wij geen minimale contractduur.
Betaling is vooruit, per 15e van de maand voor de aankomende maand.

De maandprijs voor de BSO is afhankelijk van de tijden dat de school sluit, studiedagen en vakantiedagen. Puur Avontuur biedt voor elke aangesloten basisschool passende opvang aansluitend aan de schooltijden. Het gemiddeld aantal uur per middag is opgebouwd uit het aantal uur opvang in schoolweken en het aantal uur opvang in vakantieweken. Studiedagen worden gefactureerd indien deze worden afgenomen. Wij rekenen met 40 schoolweken en 10 vakantieweken per jaar en verdelen de kosten hiervan over 52 weken.

Scholen

Voorbeeld:
Schoolweken, ma, di of do (40 wk/jr) : per dag opvang 3,5 uur (14.45- 18.15)
Vakantieweken -10 wk/jr- : per dag opvang 10 uur (8.15- 18.15)
Gemiddeld aantal uur over 52 weken: per dag 4,62 uur

In het informatieboekje vindt je meer nuttige informatie en een uitgebreid kosten overzicht.

Mee op Puur Avontuur?

Heeft u de keuze gemaakt om uw kind mee op avontuur te laten gaan?
Het aanmeldingsformulier kunt u online invullen. Na ontvangst van de aanmelding wordt er contact opgenomen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.

Landelijk Register Kinderopvang

Hierbij een link naar de rapporten van de GGD en de inschrijving in het Landelijk register kinderopvang.

Beleidsplan

Het volledige Pedagogisch beleidsplan Puur Avontuur van Puur Avontuur kunt u hier bekijken.